back to top

Tag: Opština

Oružane snage BiH u 2022. deminirale oko 2,5 miliona kvadratnih metara u 25 opština u BiH |

Operativna komanda Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) je danas na platou Balkana, opština Mrkonjić Grad, predstavila godišnju analizu protivminskih akcija (PMA) Oružanih...

Obavezno pročitati