Tag: osiguranja

Dvije trećine nezaposlenih u FBiH uopće ne traže posao, na birou su samo zbog zdravstvenog osiguranja

U sjedištu Federalnog zavoda za zapošljavanje danas je održan sastanak na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja i pokazatelja nezaposlenosti u Federaciji BiH. Konstantovano je...

ZZO TK zaprimio 67 hiljada zahtjeva za povrat novca od uplaćenih premija osiguranja –

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o refundaciji premije osiguranja Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Odobrena su novčana sredstva u iznosu od 1.600.000 KM...

TK već 10 godina bez člana UO u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH –

Vlada TK je prihvatila informacije i prijedloge Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u vezi sa pitanjem člana Upravnog odbora Federalnog zavoda...

Stekli Su Se Uslovi Za Podnošenje Zahtjeva Za Povrat Sredstava Za Uplaćenu Premiju Osiguranja Za 2023. Godinu

Donošenjem Uputstva o povratu sredstava za uplaćenu premiju za 2023. godinu definisan je način i postupak povrata sredstava za uplaćenu premiju. Postupak povrata sredstava za...

Obavezno pročitati