Tag: poreza

(Video) U petak 31. marta ističe rok za Godišnju prijavu poreza na dohodak |

Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2022. godinu fizičko lice/obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 31. marta...

Ističe rok za Godišnju prijavu poreza na dohodak, ko je sve dužan podnijeti obrazac GPD-1051? –

Porezna uprava Federacije BiH jos ranije je pozvala porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o...

Obavezno pročitati