back to top

Tag: pozitivnih

Općina Sapna je jedan od pozitivnih primjera izgradnje povjerenja među zajednicama

Predstavnici općine Sapna učestovali su na sastanku koji je u srijedu 29. novembra, 2023. godine upriličen u Varešu, a u sklopu prezentacije uspjeha u...

Obavezno pročitati