back to top

Tag: pravobranilaštvu

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu grada Gračanica – Radio Gračanica

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton GRAD GRAČANICA GRADONAČELNIK   Broj: 02-04-01498-2023 Gračanica, 26.04.2023. godine   Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BIH („Službene...

Obavezno pročitati