Tag: predškolskim

U toku izrada legislative o ishrani djece u predškolskim i školskim ustanovama TK |

Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona održali su sastanak o izradi legislative o ishrani djece...

U toku izrada legislative o ishrani djece u predškolskim i školskim ustanovama TK –

Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona održali su sastanak o izradi legislative...

Obavezno pročitati