Tag: prekategorizacija

Odobrena prekategorizacija više lokalnih cesta u regionalne –

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o kategorizaciji lokalnih cesta na području Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona...

Obavezno pročitati