back to top

Tag: premiju

Stekli Su Se Uslovi Za Podnošenje Zahtjeva Za Povrat Sredstava Za Uplaćenu Premiju Osiguranja Za 2023. Godinu

Donošenjem Uputstva o povratu sredstava za uplaćenu premiju za 2023. godinu definisan je način i postupak povrata sredstava za uplaćenu premiju. Postupak povrata sredstava za...
- Advertisement -

Stekli su se uslovi za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava za uplaćenu premiju osiguranja za 2023. godinu –

Obavještavamo osigurana lica da su se stekli uslovi za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava za uplaćenu premiju osiguranja za 2023. godinu. Donošenjem Uputstva o povratu...
- Advertisement -

Od danas građani nisu dužni plaćati premiju zdravstvenog osiguranja |

Građani Tuzlanskog kantona ne trebaju plaćati premiju zdravstvenog osiguranja za 2023. godinu. Odlučeno je to na sjednici Kolegija Kantonalne vlade, a informaciju je medijima...

Obavezno pročitati