back to top

Tag: problema

Općini Teočak odobrena sredstva za rješenje problema prestanka vodosnadbijevanja pri nestancima struje u Teočaku

Na vidiku je rješenje problema prestanka vodosnadbijevanja pri nestancima struje u Teočaku. Na osnovu kriterija koje je usvojila Vlada Tuzlanskog kantona, te provedenog Javnog poziva,...

Gradonačelnik razgovarao sa članicama Udruženja „Nismo same“ po pitanju problema onkoloških pacijenata na UKC-u Tuzla –

U petak je u kabinetu Gradonačelnika održan sastanak sa članicama Udruženja „Nismo same“ na kojem je prisustvovao i direktor Doma zdravlja Gračanica, Jasmin Hadžić. Tema...
- Advertisement -

(Video) Tehnološka proba sistema daljinskog grijanja u Tuzli za sada protiče bez većih problema

Nakon što su se stekli svi tehnički i tehnološki preduslovi, Centralno grijanje je u saradnji sa Termoelektranom „Tuzla“ jučer zvanično započelo tehnološku probu sistema...

Prigradsko naselje Bare u Srebreniku: Rješavanje problema kanalizacije i čišćenje korita Tinje

U  Srebreniku je započela realizacija veoma bitnog infrastrukturnog projekta izgradnje kanalizacionog kraka u prigradskom naselju Bare. Ovim projektom se gradi i modernizuje kanalizaciona infrastruktura,...

Nadzire se riješenje problema toplifikacije Grada Živinice

Grad Živinice na čelu sa gradonačelnikom iznalazi mogućnosti...
- Advertisement -

Obavezno pročitati