Tag: rezultate

Projekat ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja daje rezultate –

Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja je ključno za ostvarivanje ženskih prava i rodne ravnopravnosti. Ono ne samo da doprinosi ravnopravnom učešću žena...

U CROPS-u boravi 20 korisnika, njihov program pokazuje rezultate –

Ovisnost o narkoticima i psihoaktivnim supstancama je sveprisutniji problem, iako nerijetko, zbog mnoštva drugih problema, padne u sjenu pa se o njemu...

Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja daje rezultate – .

<!{min-width:100%!important;width:100%!important}]]> Puno sam se osnažila, kako psihički, tako i ekonomski, kaže Fahira Paripović, korisnica projekta “Zapošljavaj, poboljšavaj”, a koji ima za cilj unaprijediti položaj žena...

Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja daje rezultate – .

<!{min-width:100%!important;width:100%!important}]]> Puno sam se osnažila, kako psihički, tako i ekonomski, kaže Fahira Paripović, korisnica projekta “Zapošljavaj, poboljšavaj”, a koji ima za cilj unaprijediti položaj žena...

Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja daje rezultate – .

<!{min-width:100%!important;width:100%!important}]]> Puno sam se osnažila, kako psihički, tako i ekonomski, kaže Fahira Paripović, korisnica projekta “Zapošljavaj, poboljšavaj”, a koji ima za cilj unaprijediti položaj žena...

Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja daje rezultate – .

<!{min-width:100%!important;width:100%!important}]]> Puno sam se osnažila, kako psihički, tako i ekonomski, kaže Fahira Paripović, korisnica projekta “Zapošljavaj, poboljšavaj”, a koji ima za cilj unaprijediti položaj žena...

Obavezno pročitati