Tag: rješavanje

Prigradsko naselje Bare u Srebreniku: Rješavanje problema kanalizacije i čišćenje korita Tinje

U  Srebreniku je započela realizacija veoma bitnog infrastrukturnog projekta izgradnje kanalizacionog kraka u prigradskom naselju Bare. Ovim projektom se gradi i modernizuje kanalizaciona infrastruktura,...

Kome ja Grad Tuzla odobrio subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja? –

Na Prijedlog Drugostepene komisije za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, gradonačelnik Grada Tuzla donio je Odluku...

Objavljena lista korisnika subvencije kamate na kredite za rješavanje stambenog pitanja mladih –

Grad Tuzla je putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica 17. marta objavio Javni oglas za podnošenje...

Grad Tuzla: Objavljena Preliminarna rang lista korisnika subvencije kamate na kredite za rješavanje stambenog pitanja mladih |

Grad Tuzla je, putem Službe za Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica, 17.3.2023. godine objavio Javni oglas za podnošenje prijava...

Obavezno pročitati