back to top

Tag: školskojakademskoj

Grad Gradačac nastavlja sa stipendiranjem učenika i studenata i u školskoj/akademskoj 2023/24. godini

Komisija za razmatranje prijava po raspisanom Konkursu utvrdila je da 108 studenata i učenika svojim prethodnim rezultatima ostvarili su pravo na stipendiju Grada Gradačac. Danas...

Obavezno pročitati