Tag: službenike

Grad Tuzla: Potpisan Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH

Gradonačelnik Grada Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama...

Obavezno pročitati