Tag: službi

Izvještaj dežurnih službi grada Živinice za 07.06.2023. godine

HITNA SLUŽBA: Ljekari u Hitnoj medicinskoj službi Javne zdravstvene...

Izvještaj dežurnih službi grada Živinice za 06.06.2023. godine

POLICIJA: Službenici Policijske uprave/Policijske stanice Živinice u proteklom danu...

Izvještaj dežurnih službi grada Živinice za 05.06.2023. godine

POLICIJA: Službenici Policijske uprave/Policijske stanice Živinice u proteklom danu...

Izvještaj dežurnih službi grada Živinice za 02.06.2023. godine

HITNA SLUŽBA: Ljekari u Hitnoj medicinskoj službi Javne zdravstvene...

Izvještaj dežurnih službi grada Živinice za 01.06.2023. godine

POLICIJA: Službenici Policijske uprave/Policijske stanice Živinice u proteklom danu...

Izvještaj dežurnih službi grada Živinice za 31.05.2023. godine

HITNA SLUŽBA: Ljekari u Hitnoj medicinskoj službi Javne zdravstvene...

Izvještaj dežurnih službi grada Živinice za 30.05.2023. godine

POLICIJA: Službenici Policijske uprave/Policijske stanice Živinice u proteklom danu...

Obavezno pročitati