Tag: Strategiji

Javna rasprava o Strategiji prema mladima Grada Srebrenik za period 2024-2028. godina

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Srebrenik održanoj dana 18.01.2024. godine usvojen  je nacrt Strategije prema mladima Grada Srebrenik za period 2024-2028. godina. Ovaj dokumenat...

Obavezno pročitati