back to top

Tag: subvencije

Prilika za nove letove iz Tuzle: Aviokompanijama ponuđene nove subvencije

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona objavila je javni poziv za iskazivanje interesa za subvencioniranje aviosaobraćaja razvojem postojećih i/ili uspostavom dodatnih zračnih linija na području tog...

Grad Tuzla kroz subvencije podržava sanaciju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

Na 16. sjednici kolegija gradonačelnika Tuzle razmatrana je Informacija o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada.Na području Tuzlanskog kantona, upravljanje i održavanje...

Grad Tuzla: Objavljena Preliminarna rang lista korisnika subvencije kamate na kredite za rješavanje stambenog pitanja mladih |

Grad Tuzla je, putem Službe za Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica, 17.3.2023. godine objavio Javni oglas za podnošenje prijava...
- Advertisement -

Grad Tuzla objavio Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih |

Na osnovu člana 4. Odluke o  subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19) i Rješenja o imenovanju Prvostepene...

Obavezno pročitati