Tag: subvencioniranje

Objavljen Javni poziv za subvencioniranje troškova boravka djece u vrtićima –

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo je Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 –Podrška mladima u 2023....

Raspisan Javni poziv za subvencioniranje kamata za namjenske kredite –

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo je Javni poziv za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih. Predmet Javnog poziva...

Kome ja Grad Tuzla odobrio subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja? –

Na Prijedlog Drugostepene komisije za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, gradonačelnik Grada Tuzla donio je Odluku...

Grad Tuzla: Objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada |

Služba civilne zaštite Grada Tuzla objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada. Predmet ovog javnog poziva je dodjela...

Objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada –

Na osnovu Odluke o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada („Službeni glasnik Grada Tuzla“;...

Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada |

Na osnovu članova 1. i 11. Odluke o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada („Službeni glasnik Grada...

(Video) U toku Javni poziv za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih |

Grad Tuzla objavio je Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih u ukupnom...

Obavezno pročitati