back to top

Tag: toplinske

Sistem za proizvodnju toplinske energije sa Bloka 6 TE “Tuzla” u testnoj fazi |

Sistem za proizvodnju toplinske energije s Bloka 6 TE „Tuzla“ za daljinsko grijanje Tuzle i Lukavca, od 25. aprila je u testnoj fazi. Realizacijom ovog...

Sistem za proizvodnju toplinske energije s Bloka 6 TE ‘Tuzla’ u testnoj fazi |

Sistem za proizvodnju toplinske energije s Bloka 6 TE „Tuzla“ za daljinsko grijanje Tuzle i Lukavca, od 25. aprila je u testnoj fazi. Realizacijom ovog...

Obavezno pročitati