Tag: transparentnu

Grad Tuzla donio smjernice za kontinuiranu i transparentnu komunikaciju sa građanima i poslovnim partnerima

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić donio je danas Strateške smjernice za komunikacijske aktivnosti Grada Tuzle za period 2023.-2026. godine.Ovaj dokument je urađen u skladu sa...

Obavezno pročitati