back to top

Tag: Uvojene

Uvojene odluke o cijeni vode i odvoza smeća Radio Gradačac – 57 godina sa vama…

Jučer je održana 24. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac na kojoj su usvojeni prijedlozi odluke o usvajanju Strategija razvoja grada Gradačac 2023-2027. godina...

Obavezno pročitati