back to top

Tag: Vučijak

Šetnja do izletišta Vučijak –

Danas je oko pedesetero djece šetalo do izletišta Vučijak, polazak je bio ispred Osnovne škole u Donjoj Lohinji. Kolonu sa djecom je vodila Ajiša...

Obavezno pročitati