Tag: zadovoljstvu

Godišnje prikupljanje podataka o zadovoljstvu korisnika usluga –

U toku je godišnje prikupljanje podataka o zadovoljstvu korisnika usluga Grada Gračanica. Obavještavamo građane da će se prikupljanje podataka (anketiranje) o zadovoljstvu korisnika usluga vršiti...

Obavezno pročitati