back to top

Aktuelne vijesti

U JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj uočen veliki broj nepravilnosti u radu, neophodna reakcija Vlade TK – Radio Studio D ::: 99,40 i 97,40 FM

Datum:

u jp šume tuzlanskog kantona d.d. kladanj uočen veliki broj nepravilnosti u radu, neophodna reakcija vlade tk – radio studio d ::: 99,40 i 97,40 fm

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je u junu 2022. objavio Izvještaj o finansijskoj reviziji za JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj koji sadrži negativno mišljenje za usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima. Revizori su identifikovali brojne nepravilnosti i slabosti u poslovanju ovog javnog preduzeća koje je potrebno što prije otkloniti, međutim menadžment JP Šume TK nije ispoštovao zakonski previđene rokove kako bi osigurao otklanjanje uočenih nepravilnosti.

Revizorski izvještaji su pokazali da se radi o javnom preduzeću koje kontinuirano ostvaruje gubitak u poslovanju što je u 2021. godini dovelo do gubitka iznad visine kapitala u iznosu od 1,6 miliona KM. Nadalje, revizori su ukazali na postojanje značajnih poreskih obaveza koje iznose preko 700 hiljada KM, na suočavanje sa nizom tužbi zaposlenika zbog otpuštanja, premještanja i slično, na neadekvatnu uspostavu zaštite šuma s obzirom na to da su šume bez čuvarske službe mimo radnog vremena čuvara, na postojanje sudskih sporova sa procjenom obaveza u iznosu od 331 hiljade KM, na nepoštivanje odredbi Zakona o javnim nabavkama i dr.

Dodatno, iako je rok za dostavu Plana za prevazilaženje nedostataka, 60 dana od dana objave revizorskog izvještaja, menadžment ovog javnog preduzeća je to učinio 8 mjeseci kasnije. Nepoštivanjem prvenstveno zakonskih rokova, a zatim i rokova nadležnih organa u donošenju plana za rješavanja nagomilanih problema u  ovom javnom preduzeću, kojima svjedoče i nalazi iz revizorskog izvještaja, dovodi se u pitanje odgovornost i sposobnost ovog javnog preduzeća da, uvažavajući revizorske preporuke, osigura otklanjanje nedostataka u nekom razumnom roku.

Imajući u vidu sve navedeno, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Vladu TK kao većinskog vlasnika ovog javnog preduzeća da hitno preispita odgovornost Uprave i Nadzornog odbora JP Šume TK, da što prije razmotri Plan za otklanjanje nedostataka zajedno sa Izvještajem o finansijskoj reviziji JP Šume TK za 2021. godinu, te da osigura dalji nadzor nad aktivnostima ovog javnog preduzeća pri realizaciji revizorskih preporuka.

S obzirom na to da je javnom preduzeću Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj povjereno upravljanje jednog od najvažnijih prirodnih resursa Bosne i Hercegovine, neophodno je što prije obezbijediti uslove za odgovorno rješavanje nagomilanih problema u ovom javnom preduzeću.


studiod.ba

Najnovije vijesti