back to top

Aktuelne vijesti

(Video) Održana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, razmatran rebalans Budžeta za 2023.godinu |

Datum:

Na danas održanom Kolegiju gradonačelnika Tuzle između ostalog je razmatran Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2022.godinu, izvještaji o radu i poslovanju nekoliko javnih preduzeća, te je razmatran prijedlog Odluke o davanju predhodne saglasnaosti na Odluku Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanke “Naše dijete” Tuzla, o visini participacije korisnika usluga sa kriterijima za umanjenje.

()


rtv7.ba

Najnovije vijesti