back to top

Aktuelne vijesti

(Video) World Vision platforma: Platforma za unapređenje dječijih prava |

Datum:

Djeca i mladi imaju kapacitete za izgradnju boljeg društva i sretnijeg i sigurnijeg okruženja za odrastanje. Ovu tvrdnju dokazali su mladi iz 16 zajednica, učesnici projekta „Povezivanje tačaka – unapređenje dječijih prava“.

Oni su tokom dvije godine proveli brojne aktivnosti koje su doprinijele unapređenju obrazovanja, kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena i zaštiti mentalnog zdravlja i bile usmjerene na sistemsku podršku. Sve ove aktivnosti utemeljene su u istraživanjima koje su proveli sa lokalnom mladom populacijom, ispitujući njihova stajališta, potrebe i želje.

Platforma za unapređenje dječijih prava predstavlja mehanizam za poboljšanje koordinacije između vladinih i nevladinih organizacija i institucija. Jedinstveni je alat koji osigurava da se čuje glas i mišljenje djece o pitanjima i odlukama koje ih se tiču.

Platforma je uspostavljena u okviru projekta “Povezivanje tačaka – unapređenje dječijih prava u BiH”, koji finansira Evropska unija, a provode ga World Vision BH Fondacija i Udruženje “Naša djeca” Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

()


rtv7.ba

Najnovije vijesti