back to top

Aktuelne vijesti

Vlada osigurala oko 2 miliona KM za sanaciju šteta prirodnih nepogoda u 2023. godini –

Datum:

vlada osigurala oko 2 miliona km za sanaciju šteta prirodnih nepogoda u 2023. godini –

Danas je Vlada prihvatila Zbirni izvještaj Kantonalne uprave civilne zaštite o procijenjenim štetama na materijalnim i drugim  dobrima uslijed djelovanja prirodne nesreće poplava i klizišta na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini. Kako se navodi u dokumentu obilne kišne padavine u maju, junu i julu ove godine uzrokovale su bujične poplave i porast vodostaja u svim vodotocima, izlijevanje rijeka i potoka iz korita i poplavama na području gradova i općina u našem kantonu. Poplavljeno je više desetina stambenih i pomoćnih objekata i poljoprivredno zemljište. Aktivirana su i klizišta koja su oštetila ili ugrozila stambene i pomoćne objekte, saobraćajnice i vodotoke. Stanje prirodne nepogode proglašeno je na području pet lokalnih zajednica i na nivou Tuzlanskog kantona. Prema konačnim procjenama ukupne štete bile su oko 16,7 miliona KM. Najveće štete su registrovane na području Teočaka i Čelića, a po vrstama najveće štete pretrpjeli su građevinski objekti i vodotoci. Kao pomoć za hitne intervencije u toku trajanja prirodne nesreće Vlada TK i Kantonalna uprava civilne zaštite su dodijelile pomoć u iznosu od 200.000 KM, te su finansirali i hitne radove na području Teočaka i Sapne koji su iznosili 175.566,69 KM. Za otklanjanje posljedica prirodne nesreće Tuzlanski kanton je dodijelio ukupno 1,9 miliona KM, od čega je 700.000 KM namjenskih sredstava, a 1,2 miliona KM budžetskih sredstava za sanaciju i rekonstrukciju štete na lokalnoj infrastrukturi nastalih u toku trajanja prirodne nesreće u 2023. godini. Također, Vlada je uputila i zahtjeve Vladi Federacije za odobravanje dodatnih sredstava  za otklanjanje posljedica prirodne nesreće općinama Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak.

Vlada je danas dala saglasnost v.d. direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona da u ime Tuzlanskog kantona, odnosno Kantonalne uprave civilne zaštite može sa gradonačelnicima i načelnicima općina sa područja Tuzlanskog kantona potpisati Sporazum o međusobnoj saradnji i pružanju uzajamne pomoći u oblasti zaštite i spašavanja. Ovim sporazumom strane potpisnice iskazuju opredjeljenje da, u skladu sa propisanim nadležnostima, uspostave jasnu, efikasnu i uspješnu međusobnu saradnju u oblasti zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara od prirodnih, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća prije proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće. Prema Sporazumu potpisnici su saglasni da će, u svrhu sprečavanja nastanka prirodne ili druge nesreće ili ublažavanja posljedica njenog djelovanja, udružiti svoje snage i sredstva i da će se u postupcima međusobne saradnje pridržavati važećih propisa iz oblasti zaštite i spasavanja i drugih oblasti te načela solidarnosti, ekonomičnosti i efikasnosti u korištenju sredstava i snaga.


studiod.ba

Najnovije vijesti