back to top

Aktuelne vijesti

Vlada TK podržala rad Centra za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece s razvojnim teškoćama “Mali svijet”

Datum:

vlada tk podržala rad centra za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece s razvojnim teškoćama “mali svijet”

Centar za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece sa razvojnim teškoćama „Mali svijet“ počeo je sa radom i na području Grada Živinice u martu 2021.godine.

Cilj udruženja jeste da osiguraju da svaki dječak i svaka djevojčica dobije podršku koja im je potrebna da ostvare svoj puni potencijal.

Kako bi to ostvarili potrebna im je podrška svih nivoa vlasti.

Centar već ostvaruje dobru saradnju sa Gradom Živinice a ove sedmice dobili su i značajna sredstva iz budžeta TK.

Vlada TK  je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, o odobravanju 350.000 KM Udruženju građana „Centar za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece sa teškoćama u razvoju Mali svijet“ iz Lukavca za realizaciju projekta „Pružanje psihosocijalne podrške djeci sa teškoćama u razvoju“.

Projektom će biti obuhvaćeno 200 korisnika sa kojima će se za šest mjeseci odraditi 21.168 individualnih tretmana, a usluge će biti pružene na dvije lokacije Bistarac Donji u Lukavcu i Dubrave Donje, u Živinicama.

“Mali svijet”, Dubrave trenutno pruža usluge za 82 korisnika, taj broj se iz mjeseca u mjesec mijenja.

To su uglavnom djeca sa različitim razvojnim odstupanjem a gdje je fokus autistični spektar.

Merisa Mujčinović Husić

 

rtvzivinice.tv

Najnovije vijesti