back to top

Aktuelne vijesti

Vlada TK prihvatila Izvještaj o izvršenju budžeta za 2022., ostvaren suficit od 23.3 miliona KM |

Datum:

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je na sjednici Izvještaj o izvršenju budžeta za 2022. godinu, a istaknuto je da je ostvaren suficit od 23.3 miliona KM koji je prvenstveno rezultat povećanja prihoda od indirektnih poreza, poreza na dobit i poreza na dohodak.

– Ovim rezultatom Tuzlanski kanton nastavio je trend pozitivnog poslovanja i uspješne realizacije planiranih aktivnosti čime se stvaraju pretpostavke za kvalitetnije planiranje programa u 2023. godini, kao i uvođenje novih poticajnih mjera i oblika podrške. Tokom 2022. Vlada je donijela odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 748.744 KM, dok izvršenje po odlukama iznosi 741.109 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 49,41 posto – rekao je ministar finansija Suad Mustajbašić.

Prihvaćena je i Informacija o stanju sigurnosti na području TK za 2022. godinu. 

– Ako se posmatraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti povećanje broja krivičnih djela pronevjera u službi, ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, šumske krađe i dr, dok je uočeno smanjenje broja krivičnih djela teška krađa, razbojništvo, ugrožavanje sigurnosti, nasilničko ponašanje i dr. Ostvaren je procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu od 47 posto, dok je procenat ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela zavidnih 71,4 posto – navodi Denis Fejzić iz Ministarstva unutrašnjih poslova TK. 

U informaciji je navedeno kako je evidentirano je i 40,5 posto manje prekršaja, te je i sankcionisan i manji broj učinilaca prekršaja za 38,4 posto. Posmatrano po strukturi prekršaja u 2022., a u odnosu na 2021., uočljivo je smanjenje broja prekršaja odbijanja naređenja i omalovažavanja policijskih službenika – manje za 906 ili 78,9 posto, ostalih prekršaja po Zakonu o JRiM manje za 252 prekršaja ili 45,2 posto, naročito drskog ponašanja manje za 68 prekršaja ili 10 posto.

– Tokom 2022. evidentirano je i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na 2021. i to za 104 saobraćajne nezgode ili 3,4 posto. Broj saobraćajnih nezgoda s poginulim licima manji je za 15 kao i broj poginulih u odnosu na 2021. godinu. Broj nezgoda sa povrijeđenim licima također je manji za 3,5 posto, a smanjen je i broj osoba sa teškim ili lakim tjelesnim ozljedama. U 2022. godini ukupno je stradalo 165 pješaka što je u odnosu na 2022. manje za šest osoba ili 3,5 posto. U posmatranom periodu u saobraćajnim nesrećama ukupno su stradale 202 maloljetne osobe, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 16 maloljetnika ili 7,9 posto, ali bez smrtnih posljedica – navodi Fejzić. 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove i kriterije, način i postupak raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma. Za pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva ovim programom planirani su kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od ukupno 300.000 KM.

Radi se o bespovratnim sredstvima namijenjenim jačanju konkurentnosti turizma Tuzlanskog kantona kroz razvoj turističke infrastrukture i jačanje turističke resursne osnove. Korisnici ovih sredstava mogu biti privatna preduzeća ili fizička lica – samostalni poduzetnici registrovani za obavljanje turističko ugostiteljske djelatnosti. U narednom periodu Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja će raspisati javni poziv za odabir korisnika ove vrste podrške.

Vlada TK prihvatila je i Informaciju o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog kantona. U toku 2022. godine na području tog kantona evidentirano je 106 krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnika, što je za 35 krivičnih djela ili 49,3 posto više u odnosu na period 2021. godinu. Broj maloljetnih učinilaca koji su učestvovali u izvršenju ovih krivičnih djela je 122, što je za 43 ili 54,4 posto više u odnosu na 2021. godinu. U ukupnoj strukturi prijavljenih učinilaca krivičnih djela maloljetnika je 3,8 posto.

Vlada je u rekordnom roku realizirala i poticajne mjere, a nastavlja se podrška razvoju i unapređenju javne tržišne infrastrukture.

rtvtk.ba

Najnovije vijesti