back to top

Aktuelne vijesti

Zaključci u vezi sa arbitražnim postupkom u predmetu “GIKIL” Lukavac

Datum:

Savjet ministara razmotrio je danas informaciju Pravobranilaštva BiH u vezi sa pokrenutim arbitražnim postupkom tužioca “Pramod Mital” i drugih protiv BiH, nakon što su vlade Federacije BiH i Tuzlanskog kantona odbile zaključiti odgovarajući prijedlog sporazuma o međusobnim pravima i obavezama, po uzoru na ranije potpisane sporazume sa Vladom Republike Srpske, u vezi sa arbitražnim postupcima.

 

Savjet ministara donio je odgovarajuće zaključke, imajući u vidu ozbiljnost eventualnih posljedica koje mogu proisteći iz ovog arbitražnog postupka koji je u toku, a s ciljem zaštite pravnog i finansijskog interesa BiH.

 

Pravobranilaštvo BiH je po zaključku Savjeta ministara sa 16. sjednice upozorilo vlade FBiH i Tuzlanskog kantona na odgovornost i njihove obaveze koje proizilaze iz Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanju međunarodnih ugovora, te ih je pozvalo na sklapanje modifikovanog sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa arbitražnim postupkom u predmetu “Gikil” Lukavac, saopšteno je iz Savjeta ministara.

 

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je odluku o formiranju radne grupe za izradu prijedloga strategije BiH nadzora nad drogama, sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe narkotika i akcionog plana borbe protiv zloupotrebe droga u BiH za period 2024-2028. godina, uz korekciju na sjednici.

 

Savjet ministara upoznat je o pojedinačnim informacijama Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave o isteku mandata članova rukovodstva ove institucije, kao i nekih drugih institucija BiH. Usvojen je i izvještaj o sprovođenju Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Hrvatske o saradnji u nadzoru granice BiH za prošlu godinu.


lukavacki.ba

Najnovije vijesti