back to top

Aktuelne vijesti

Dodijeljena oprema korisnicima projekta “Inkluzija i ekonomsko osnaživanje” –

Datum:

U sklopu projekta “Inkluzija i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu 2023/2024” 20.09.2023. godine, prošle sedmice je ispred dvorane “Luke” u gradu Gračanica dodijeljena poljoprivredna oprema za 4 korisnika projekta. Projekat realizuje Gradska uprava Grada Gračanica u saradnji sa njemačkom nevladinom organizacijom HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za Stabilnost Jugoistočne Europe, uz sufinansiranje od strane Grada Gračanica.

Projektom je planirano da bude podržano ukupno 21 korisnik, a posebnu podršku imaju aplikanti, čija aplikacija ispunjava postavljene uslove, a to su: da su podnesene od strane žena, mladih osoba, samohranih roditelja i osoba sa trajnim invaliditetom.


radiogracanica.ba

Najnovije vijesti