back to top

Aktuelne vijesti

Dom zdravlja Živinice uskoro dobija dozvolu za snimanje CT pretraga |

Datum:

Komisija za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrala je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za prošlu godinu, koji je iznosio više od 315 miliona KM, što je za 2,8 posto više u odnosu na ono što je planirano.

  • Ono što je to je da nije rađena naplata po pitanju zdravstvenih doprinosa od Rudnika „Kreka“, koji je u iznosu već od 8,5 miliona KM. Proteklu je godinu obilježilo i uvođenja e-recepta, e-naručivanja za usluge CT dijagnostike i magneta i elektronska kartica – kaže Šekib Umihanić, predsjednik Komisije za zdravstvo Skupštine TK.

Komisija za zdravstvo riješila je i problem izdavanja odobrenja Domu zdravlja Živinice za obavljanje CT dijagnostike. Podsjećamo, ovaj je dom zdravlja prije dvije godine nabavio CT aparat i dobio potrebne saglasnosti Državne agencije za jonizujuće zračenje.

  • Formirat će se komisija posebna iz Ministarstva zdravstva koja će posjetiti Dom zdravlja Živinice te sprovesti aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja, a nakon toga i izdavanja trajne dozvole za snimanje CT pretraga u navedenom domu zdravlja – dodaje Umihanić.

Ušlo se i problematiku trajnog rješavanja još jednog problema. Tako će Izmjenama Zakona o viskom obrazovanju u narednom periodu biti regulisano pitanje zdravstvene zaštitu studenata koji imaju više od 26 godina.

rtvtk.ba

Najnovije vijesti