back to top

Aktuelne vijesti

Eko toplane Gračanica – saopćenje za javnost –

Datum:

Od početka grejne sezone jedan dio potrošača  Eko toplana Gračanica ima problema sa grijanjem. S tim u vezi grijanje je bilo tema i na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Gračanica te je donesena odluka da se 9. februara održi  tematska sjednica sa predstavnicima toplana.

Prema informacijama koje je dobila redakcija Radio Gračanice, rukovodstvo Eko toplane Gračanica je sa željom da unaprijedi sistem grijanja, odlučilo da zamijeni stari kotao novim, ali došlo je do neočekivanih komplikacija te potrošači iz gornjeg dijela grada imaju jedva mlake radijatore. Potrošači iz industrijske zone i donjeg dijela grada nemaju problema.

Da bi se kvar u potpunosti popravio potrebno je ugasiti kompletan sistem grijanja na mjesec dana kada bi svi potrošači bili bez grijanja, što nije prihvatljivo, te će popravak kvara biti moguć tek nakon ove grejne sezone, u pripremama za nerednu.

Saopćenje iz Eko toplana prenosimo u cjelosti:

“U periodu pred sezonu grijanja 2023/2024 instalirali smo novi kotao termičke snage 6,2 MwH kako bi dodatno unaprijedili sistem daljinskog grijanja i obezbjedili ekonomičniju potrošnju energenta – biomase, ova investicija od cca jedan milion konvertibilnih maraka je urađena iz vlastitih sredstava Eko Toplane bez bilo kakve pomoći bilo kojeg nivoa vlasti.

Nakon instalacije novog kotla, izvršenih tehničkih i funkcionalnih priprema, započeli smo novu sezonu grijanja i primijetili smo da kotao ne radi potpuno ispravno, a usljed toga nastali su problemi sa isporukom toplotne energije za „gornji dio grada“, odnosno objekte koji se u odnosu na kotlovnicu Eko Toplane nalaze na pozicijama sa većom nadmorskom visinom.

Nakon dva djelomično uspješna prekida u isporuci, uspjeli smo djelomično popraviti stanje sa isporukom toplotne energije, ali „gornji dio grada“ ponovo nije imao urednu i dovoljno kvalitetnu isporuku toplotne energije.

Donesena je odluka da se na stambene objekte koji nemaju urednu isporuku ugrade dodatne pumpe i na taj način da se poboljša isporuka, što je i urađeno na nekoliko stambenih objekata kod kojih je isporuka bila najkritičnija.

Procentualno posmatrajući radi se o 5 do 10 % naših korisnika koji nemaju urednu isporuku, stoga smo zbog ostaih korisnika koji imaju urednu isporuku, odlučili da ne prekidamo sa proizvodnjom toplotne energije i ne pristupamo potpunom remontu, jer bi u tom slučaju ostavili čitav grad bez grijanja 20 do 30 dana u periodu sa najnižim vanjskim temperaturama. Smatramo da je u ovom momentu ovo najrazumnija odluka, svjesni naše društvene odgovornosti.

Za gore navedenih 5 do 10 % korisnika već smo umanjili za 50 % račune za grijanje za mjesec novembar i decembar, a u narednom periodu pratićemo potrošnju toplotne energije i postupati srazmjerno stepenu kvaliteta isporuke.

Pored ove izuzetno teške situacije u kojoj smo se našli, suočavamo se sa nizom napada, širenja dezinformacija i sličnih negativnih društvenih pojava posebno kada su u pitanju društvene mreže i portali, stoga apelujemo na sve građane da se suzdrže od širenja dezinformacija, a naše korisnike molimo da prate samo zvanična saopštenja Eko Toplane kao distributera toplotne energije.”

eko toplane gračanica – saopćenje za javnost –eko toplane gračanica – saopćenje za javnost –

eko toplane gračanica – saopćenje za javnost –eko toplane gračanica – saopćenje za javnost – eko toplane gračanica – saopćenje za javnost –eko toplane gračanica – saopćenje za javnost –


radiogracanica.ba

Najnovije vijesti