back to top

Aktuelne vijesti

Grad Tuzla donio smjernice za kontinuiranu i transparentnu komunikaciju sa građanima i poslovnim partnerima

Datum:

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić donio je danas Strateške smjernice za komunikacijske aktivnosti Grada Tuzle za period 2023.-2026. godine.

Ovaj dokument je urađen u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumijevanju Grada Tuzle s Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) u okviru Projekta pomoći lokalnoj upravi (LGAA). Fokus je na jačanju kapaciteta lokalnih samouprava za transparentno, odgovorno i kvalitetno pružanje javnih usluga, te je pripremljen ovaj dokument koji je vremenski vezan za Integriranu strategiju razvoja Grada Tuzle za period od 2023. – 2026. godine.

Strateške smernice za komunikacijske aktivnosti Grada Tuzle predstavljaju upute zaposlenima u Gradskoj upravi za realizaciju komunikacijskih aktivnosti, informisanja i uključivanja javnosti u proces komunikacije. Dokumentom su obuhvaćene  komunikacijske aktivnosti, opisani su komunikacijski kanali i alati koji će biti korišteni kako bi informacije o uslugama i inicijativama lokalne samouprave stigle do svih ciljnih grupa, te kako bi se osigurala dvosmjerna komunikacija. Cilj je povećati angažman i učešće građana kako bi dali doprinos u razvoju grada, kao i rješavanju ključnih problema u lokalnoj zajednici s kojima se građani suočavaju.

Iz ovog dokumenta proizaći će Godišnji komunikacijski plan, u kojem će se navesti aktivnosti, vremenski okvir, odgovorne osobe, kako bi se osigurala kontinuirana i transparentna komunikacija s ciljnim javnostima, te će se planirati pristup, poruke i kanali komunikacije prilagođeni svakoj od tih ciljnih javnosti.

Grad Tuzla

enovosti.ba

Najnovije vijesti