back to top

Aktuelne vijesti

Gradonačelnik Lugavić inicira pripremu projekata za dalji razvoj grada Tuzle

Datum:

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, danas je u Gradskoj upravi organizovao sastanak s predstavnicima gradskih resornih službi, javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad Tuzla, kako bi identifikovali projekte od značaja za grad, a za koje se može aplicirati na dostupna sredstva viših nivoa vlasti i iz sredstava Europske unije.

Inicijativa gradonačelnika Lugavića u povećanju integriteta rada gradske uprave, gradskih preduzeća i ustanova, jeste osigurati kontinuirani razvoj i unapređenje kvalitete života građanki i građana Tuzle.

Razgovarano je o načinu popunjavanja IP obrazaca i kandidovanju projekata javnih preduzeća i ustanova u Plan javnih investicija TK/BiH za 2025. godinu u skladu sa Uredbom o izmjeni Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija. Tokom sastanka, učesnici su razmotrili niz potencijalnih projekata koji bi doprinijeli daljem napretku grada Tuzle. Fokus je bio na projektima koji imaju potencijal da unaprijede infrastrukturu, energetsku efikasnost, ekonomski razvoj, kulturu i druge ključne sektore lokalne zajednice.

Dogovoreni su koraci za dalje pripreme i izradu konkretnih projekata koji će biti podneseni za aplikaciju na dostupna sredstva sa viših nivoa vlasti, kako bi donijeli značajne benefite za građane Tuzle.

enovosti.ba

Najnovije vijesti