back to top

Aktuelne vijesti

Gradonačelnik Lugavić predstavio mjere za poboljšanje kvalitete zraka na radionici Projekta EU4Green u Sarajevu

Datum:

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić aktivno je sudjelovao u dvodnevnoj regionalnoj radionici pod nazivom “Upravljanje kvalitetom zraka – emisije iz kućnog grijanja i spaljivanje poljoprivrednog otpada”, koja se održala u Sarajevu u okviru projekta EU4Green. Radionica, koju je organizovala Agencija za okoliš Austrije, imala je za cilj razmatranje lokalnih mjera za poboljšanje kvalitete zraka.

Gradonačelnik Lugavić je naveo šta Tuzla poduzima na unapređenju energetske efikasnosti i smanjenju aerozagađenja s naglaskom na zamjenu ugljena. Ova inicijativa dio je šireg plana djelovanja usmjerenog prema održivom razvoju i smanjenju negativnih utjecaja na okoliš.

Projekt EU4Green, čiji je nositelj Agencija za okoliš Austrije, organizovao je radionicu 31. januara i 1. februara 2024. godine, okupivši predstavnike Ministarstava za zaštitu okoliša Srbije i Sjeverne Makedonije, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Svjetske banke, te brojne lokalne i međunarodne organizacije.

Posebna pažnja radionice usmjerena je na individualna ložišta na lokalnom nivou, s naglaskom na planovima upravljanja kvalitetom zraka i mogućnostima finansiranja mjera za promjenu energenata u domaćinstvima i spaljivanje poljoprivrednog otpada. Stručnjaci iz Agencije za okoliš Austrije, Christian Nagl i Siegmund Böhmer, predstavili su opće zahtjeve za planove i programe kvalitete zraka te primjere dobre prakse za finansiranje mjera grijanja.

Predstavnica projekta EU4Green u Bosni i Hercegovini, Maja Čolović-Daul, naglasila je važnost saradnje na lokalnom nivou i finansijskog doprinosa zajednica u ostvarivanju ciljeva smanjenja emisija, te je istaknula da je fokus projekta EU4Green na katalizaciji procesa za ispunjenje ciljeva i strateških opredjeljenja Agende za Zapadni Balkan i EU zelenog dogovora na Zapadnom Balkanu.

Vodeći evropski stručnjak za kvalitetu zraka iz Agencije za okoliš Austrije, Christian Nagl naglasio je važnost uspostavljanja koordinacije i saradnje između različitih nivoa vlasti, kao i među ekonomijama u regiji, te je izrazio zadovoljstvo što Agencija može ponuditi relevantno znanje i iskustvo, pružajući podršku lokalnim i državnim nivoima u unapređenju kvalitete zraka u regiji.

enovosti.ba

Najnovije vijesti