back to top

Aktuelne vijesti

Na sjednici Kolegija gradonačelnika razmatran prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline “Topolica” u Tuzli

Datum:

Na 23. sjednici Kolegija gradonačelnika razmatran je prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline “Topolica” u Tuzli, koja će biti dalje proslijeđena na razmatranje Gradskom vijeću.

Ovaj plan ima za cilj donošenje provedbene planske dokumentacije za izgradnju stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, uzimajući u obzir potrebne prateće sadržaje te izgradnju saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture.

Nakon donošenja odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline “Topolica” od strane Gradskog vijeća Tuzla na sjednici održanoj 30.09.2021. godine, izvršena je procedura javnog uvida i javne rasprave, tokom koje su primljene određene primjedbe građana. Većina tih primjedbi odnosila se na infrastrukturne probleme u tom području.

S obzirom da su pokrenute aktivnosti na realizaciji planiranog produžetka Južne gradske saobraćajnice i transverzalne saobraćajnice T-8, došlo je i do promjena obuhvata za izradu ovog planskog dokumenta.

Prostor obuhvata Regulacionog plana predstavlja u najvećem dijelu obuhvata neizgrađeno građevinsko zemljište, koje se nalazi dijelom u posjedu Grada, a dijelom u posjedu pravnih i fizičkih lica. Izgradnja novih stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata sa pratećim sadržajima i uređenje prostora u tretiranom obuhvatu može se optimalno realizirati prvenstveno uz prethodnu izradu i donošenje detaljne planske dokumentacije. Na taj način će se i u ovom prostornom obuhvatu cjelovito i sveobuhvatno sagledati mogućnost izgradnje novih objekata i uređenje prostora, sa planiranom izgradnjom neophodnih infrastrukturnih sadržaja, u prvom redu nastavka Južne magistralne saobraćajnice i transverzalne saobraćajnice T-8.

Osim toga, razmatrani su prijedlozi za drugu izmjenu dijela obuhvata regulacionog plana prostorne cjeline “Stupine”, pri čemu su većina primjedbi i zahtjeva građana usvojeni kako bi se unaprijedila kvaliteta uređenja tog dijela grada.

enovosti.ba

Najnovije vijesti