back to top

Aktuelne vijesti

Održana sjednica Gradskog štaba civilne zaštite –

Datum:

U Multimedijalnoj sali Grada Gračanica danas je održana redovna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite na kojoj su članovi štaba razmatrali Program rada Gradskog štaba civilne zaštite za 2024. godinu te Izvještaj o radu Gradskog štaba civilne zaštite za 2023. godinu.

O Izvještaju o radu za proteklu godinu, načelnik Gradskog štaba civilne zaštite, Mustafa Bajić, dao je kratko obrazloženje:

„Sva sredstva koja su bila planirana za materijalno-tehnička sredstva i opremanje službi zaštite i spašavanja su realizovana, tako da možemo reći da smo iste djelimično opremili. Zaključno sa 2023. godinom, dali smo i pregled aktivnosti koje su se odvijale, od sanacije klizišta, čišćenja vodotoka i slično koji se taksativno navode u Izvještaju“.

Program rada za 2024. godinu usvojen je jednoglasno, kao i Izvještaj o radu, uz zaključak da bi štab trebao biti operativniji u realizaciji sredstava tokom ove godine.

Pod tekućim pitanjima, raspravljalo se o prijedlozima kandidata za dodjelu priznanja Kantonalnog štaba civilne zaštite, gdje su kao prijedlozi istaknuti Mevludin Memić kao pojedinac te službe zaštite i spašavanja  u okviru JP Komus i Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica.

Štab je donio i Odluku da se do 31.01.2024. godine raspiše Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu gradskih priznanja civilne zaštite.


radiogracanica.ba

Najnovije vijesti