back to top

Aktuelne vijesti

Potpisan ugovor o sanaciji i asfaltiranju lokalnog puta za Kovačeviće

Datum:

U petak je u Sarajevu u prostorijama Ureda za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva potpisan Ugovor o sanaciji lokalnog puta za Kovačeviće.

Ugovor su u ime Ureda za koordinaciju projekata potpisali direktor Halil Omanović, u ime Općine Sapna savjetnik općinskog načelnika Ismet Omerović, te direktor preduzeća d.o.o. „Rubus“ Sapna Ramo Suljić kao predstavnik preduzeća sa prethodno odobrenim biznis planom poljoprivredne proizvodnje na koju direktno utiče realizacija ovog Ugovora i Hajrudin Imširović direktor građevinskog preduzeća „Izgradnja“ d.o.o. Teočak kao izvođač radova.

Radi se o projektu sanacije i asfaltiranja lokalnog puta za MZ Kovačevići u dužini od oko 1.300 metara čija vrijednost izniosi 367.297,87 KM.

Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su zajedničkim ulaganjem Ureda za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i to u iznosu od 160.000,00 KM te Općine Sapna sa svojim ličnim sredstvima u iznosu od 132.297,87 KM te dodatnih 75.000,00 KM koja su već doznačena u Budžet općine Sapna za pomoć u realizaciji ovog projekta od strane Federalnog ministarstva raseljenih lica i izbjeglica.

rtvglasdrine.com

Najnovije vijesti