back to top

Aktuelne vijesti

Stekli Su Se Uslovi Za Podnošenje Zahtjeva Za Povrat Sredstava Za Uplaćenu Premiju Osiguranja Za 2023. Godinu

Datum:

Donošenjem Uputstva o povratu sredstava za uplaćenu premiju za 2023. godinu definisan je način i postupak povrata sredstava za uplaćenu premiju.

Postupak povrata sredstava za premiju osiguranja po službenoj dužnosti vršit će se za poslodavce koji su za svoje radnike i njihove članove porodice izvršili uplatu premije osiguranja. Povrat sredstava poslodavcu vršit će se donošenjem rješenja a na osnovu spiska poslodavca koji je priložen prilikom uplate premije osiguranja i na osnovu podataka u informacionom sistemu o uplati premije osiguranja.

Za fizička lica, ostvarivanje prava se vrši na osnovu zahtjeva koje osigurano lice podnosi u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta.
Uz zahtjev osigurano lice dužno je priložiti i dokaz o uplati premije osiguranja kao i izjavu da je saglasan za uplatu sredstava na određeni tekući račun.

Ukoliko osigurano lice ne posjeduje dokaz o uplati premije osiguranja, vršit će se uvid u službenu evidenciju kako bi se utvrdilo da li je izvršena uplata u skladu sa dostavljenim zahtjevom.

Nakon utvrđivanja osnovanosti zahtjeva, poslovnica zdravstvenog osiguranja nadležna prema mjestu prebivališta donosi rješenje.

enovosti.ba

Najnovije vijesti