back to top

Aktuelne vijesti

U Gradskoj upravi održan sastanak Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla |

Datum:

U Gradskoj upravi Tuzla održan je sastanak Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla na kojem se razgovaralo o najavljenim vremenskim prilikama i stanju na području grada. Naime, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u narednom periodu očekuje se nastavak padavina, što može prouzrokovati pojavu bujičnih poplava. Agencija za vodno područje rijeke Save za period 15.06. do 18.06.2023. godine, odnosno za naredna 3 dana, prognozirala je vanredno hidrološko stanje i na području Tuzlanskog kantona. Nove padavine mogu izazvati poplave bujičnog karaktera, klizišta i ugroziti živote ljudi, infrastrukturu i druga materijalna dobra, pa su sve operativne snage zaštite i spašavanja u fazi pripravnosti za operativno djelovanje.

Komandant štaba, Zijad Lugavić, istakao je važnost poduzimanja preventivnih mjera kako bi se zaštitili građani i obezbjedila njihova sigurnost i imovina. U tu svrhu, traženo je da sve službe zaštite i spašavanja, kao i javna komunalna preduzeća budu u stanju pripravnosti, kao i svi članovi Gradskog štaba civilne zaštite, a radi brzog i efikasnog reagiranja u slučaju potrebe.

Gradski štab civilne zaštite Tuzla apelira na građane da prate upute i preporuke nadležnih tijela. Važno je da se pridržavaju mjera opreza i da poduzmu sve potrebne korake kako bi se smanjio rizik od poplava i eventualnih nepredviđenih situacija.

Uz pravovremene reakcije, koordinaciju svih relevantnih službi i aktivno sudjelovanje građana, Gradski štab civilne zaštite Tuzla ima za cilj minimizirati moguće negativne posljedice koje bi padavine mogle izazvati na području grada.

Grad Tuzla


rtv7.ba

Najnovije vijesti