back to top

Aktuelne vijesti

Vlada TK: 1,9 miliona KM za pomoć općinama u otklanjanju posljedica prirodnih nesreća –

Datum:

vlada tk: 1,9 miliona km za pomoć općinama u otklanjanju posljedica prirodnih nesreća –

Kao pomoć jedinicama lokalne samouprave u otklanjanju posljedica nastalih djelovanjem prirodnih nesreća, Vlada je danas odobrila ukupno 1,9 miliona KM. Od ovog iznosa 1,2 miliona KM se odnose na sredstva Tuzlanskog kantona a 700.000 KM na namjenska sredstva civilne zaštite. S tim u vezi Teočaku je odobreno 676.000 KM, Sapni 474.000 KM, Čeliću 171.000 KM, Živinicama 102.000 KM, Gradačcu 100.000 KM, Banovićima 90.000 KM, Kalesiji 87.000 KM, Kladnju 70.000 KM, Gračanici 55.000 KM, Doboj Istoku 50.000 KM i Lukavcu 25.000 KM.

Ostale odluke

Današnjim Zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona je zadužila ministarstva i druge kantonalne organe i institucije koje se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona da izvrše analizu Izvještaja o finansijskoj reviziji Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, koju je obavio Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, te najkasnije u roku od 20 dana, Ministarstvu finansija dostave prijedlog mjera za prevazilaženje slabosti, neregularnosti i prekršaja koji su identifikovani u revizorskom Izvještaju o finansijskoj reviziji Tuzlanskog kantona za 2022. godinu u okviru njihove resorne nadležnosti. Odjeljenje za internu reviziju Ministarstva finansija je zaduženo da u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga mjera, sačini i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi prijedlog Programa mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Također, Vlada je Zaključkom prihvatila tekst Obavijesti Ministarstva finansija u vezi sa dostavljenim Izvještajem o finansijskoj reviziji Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, koju će ministar finansija potpisati i uputiti Uredu za reviziju institucija u  Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas odobrila 32.400 KM JU OŠ „Solina“, Tuzla u svrhu rekonstrukcije grijanja.

U skladu sa ranije donesenim Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Pomoć vjerskim zajednicama za 2023. godinu, Vlada je danas donijela pojedinačne odluke o odobravanju planiranih sredstava.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas, na lični zahtjev razriješila Nikolu Čiču sa pozicije direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, te na poziciju vršioca dužnosti direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona imenovala Izeta Numanovića.


studiod.ba

Najnovije vijesti