back to top

Aktuelne vijesti

Vlada TK osigurala sredstva za penzionisanje još 15 radnika

Datum:

Vlada je danas dala saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a kojeg provodi JU Služba za zapošljavanje TK.

Za uplatu obračunatih, a neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa i naknada, ove godine Vlada Tuzla” href=”https://enovosti.ba/tuzla-vijesti-vijesti-tk-iz-minute-u-minutu/” data-wpil-keyword-link=”linked”>Tuzlanskog kantona je će izdvojiti 137.087,95 KM, čime će se uplatiti doprinosi i naknade za ukupno 15 radnika i to: 8 radnika TMN Starić d.d., 3 radnika Bosnia valves d.o.o., 2 radnika Aida d.d., te po jedan radnik Polet d.d. Tuzla i Unioninvest mašinska montaža d.o.o. Tuzla.

Imajući u vidu sve navedeno, Vlada je danas i odobrila navedena sredstva, te dala nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da, sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine prenese iznos od 137.087,95 KM.

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2023.godinu. U okviru ovog programa 300.000 KM odnosi se na kapitalne transfere gradovima i općinama kao pomoć u finansiranju/sufinansiranju njihovih projekata.

Vlada je danas dala saglasnost na prijedlog Sporazuma o mirenju između Vlade Tuzlanskog kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona. Ovim Sporazumom je predviđeno da će pregovarački timovi početkom januara 2024. godine početi pregovore o povećanju satnice naspram finansijskih pokazatelja i uvećanja troškova života.

Vlada se danas upoznala sa Izjašnjenjem Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK na tekst Uredbe o izmjenama Uredbe o određivanju zahvata u  prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju. Naime, zbog pojednostavljivanja procedure koju treba da prolaze potencijalni investitori Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je mišljenja da je ekonomičnije i za investitore prihvatljivije da nadležnost za izdavanje upravnih akata za izgradnju 110 kV postrojenja ostane na kantonalnom nivou. Naime, zbog sve većeg interesa za izgradnju energetskih objekata na području Tuzlanskog kantona, povećava se i broj zahtjeva za izdavanje upravnih akata potrebnih za njihovu izgradnju, za čije rješavanje je nadležno Kantonalno ministarstvo, odnosno općinske/gradske službe nadležne za prostorno uređenje. U slučaju predložene izmjene Uredbe, investitori bi se upućivali na federalni nivo za ishodovanje akata za izgradnju 110 kV postrojenja, u slučaju kada planiraju priključenje objekata za proizvodnju električne energije na ovakva postrojenja, kakve slučajeve Kantonalno ministarstvo već bilježi, a što bi proceduru učinilo kompleksnijom.

prostamid - za zdravu prostatu

Vlada je danas, u skladu sa ranije donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023.godinu, odobrila 6.000 KM JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla na ime nabavke opreme, kao i 11.600 KM Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za nabavku računarske opreme.

U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu Vlada je odobrila 1.000 KM Udruženju poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije 17. Međunarodna manifestacija „Poljosajam“ u G. Obodnici – Breške u Tuzli, kao i 2.000 KM Medžlisu Islamske zajednice Bratunac, kao refundacija dijela troškova obilježavanja „Dana zločina nad Bošnjacima Bratunca“, održanih u periodu 12-16. maja 2023. godine.

Također, sa pozicije Organizacije i udruženje Tuzlanskog kantona Vlada je danas odobrila 12.000 KM Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ Tuzla za 2023. godinu, za namjene u skladu sa priloženom specifikacijom troškova i Okvirnim finansijskim planom za 2023. godinu.

Vlada je današnjim zaključkom zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da uputi pismeni dopis svim organima državne službe Tuzlanskog kantona kojim će tražiti informacije o pasivnom dežurstvu državnih službenika i namještenika u kantonalnim organima državne službe.

Vlada je dala saglasnosti na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda škola sa područja TK.

Vlada je danas dala saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos i to: Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za prijem dvije spremačice u radni odnos na neodređeno vrijeme, Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za upravni postupak, na neodređeno vrijeme, Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za upravno-pravne poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme, JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za prijem stručnog saradnika za ekonomsko-finansijske poslove u radni odnos na određeno vrijeme do povratka zaposlenika koji je imenovan na javnu funkciju, a najduže na period do tri godine i  Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem jednog pomoćnog radnika, spremačice u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je danas imenovala privremeni Školski odbor JU Gimanzija „Meša Selimović“ Tuzla.

enovosti.ba

Najnovije vijesti