back to top

Aktuelne vijesti

Zavod za javno zdravstvo TK-Voda na 16 javnih česmi u TK nije za piće –

Datum:

S cijem zaštite zdravlja građana Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je izvršio uzorkovanje i laboratorijske analize vode javnih česama na području Tuzlanskog kantona.

ZDRAVSTVENO ISPRAVNE VODE SU:

Javna česma Par Selo , Tuzla

Javna česma Hum Miladije, Tuzla

Javna česma Miladije – Sumporna voda, Tuzla

Javna česma Kotornica, Živinice

Javna česma Djedovača, G.Dubrave, Živinice

Javna česma Hajr Voda ,Šerići, Živinice

Javna česma Tito i Alija, Banovići

Javna česma Kukuruzi , Mionica III, Gradačac

Javna česma Tursun,Stjepan polje, Gračanica

Javna česma Cerić Orahovica, Gračanica

Javna česma Petrak, Lukavac

Javna česma Majdan Modrac, Lukavac

Javna česma Avdina i Ajšina voda Srebrenik

Javna česma Marinuša, Sapna

Javna česma Kapavac, Čelić

ZDRAVSTVENO NEISPRAVNE VODE SU:

Javna česma Kiseljak – prirodna mineralna, Tuzla

Javna česma Slavinovići, Tuzla

Javna česma Lipa Mosnik, Tuzla

Javna česma Obodnica Marinovići, Tuzla

Javna česma Ječmište, Tuzla

Javna česma Lipa Mihatovići, Tuzla

Javna česma Dokanj, Tuzla

Javna česma Jurišička, Tuzla

Javna česma Karabašić H. Enveru Erax-Invest, Banovići

Javna česma Zrnić Ševko , Vida II, Gradačac

Javna česma Barutni, Lukavac

Javna česma Bukovik, Srebrenik

Javna česma Terzikuša, Teočak

Javna česma Avdićkuša Klokotnica, Doboj-Istok

Javna česma Vitalj, Kladanj

Javna česma Hajr Voda Majdančić Avdo, Kalesija


radiogracanica.ba

Najnovije vijesti