back to top

Aktuelne vijesti

Značajna podrška Vlade TK malim i srednjim preduzećima i obrtu u 2022. godini –

Datum:

značajna podrška vlade tk malim i srednjim preduzećima i obrtu u 2022. godini –

Danas je Vlada prihvatila Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima (MSP) i obrtima na području Tuzlanskog kantona u 2022.godini. Prema podacima iz ove informacije na području našeg kantona prošle je godine radilo 3.811 MSP i to je neznatan porast od 8 preduzeća u odnosu na 2021. Istovremeno, to je i 15,9 % u odnosu na ukupan broj MSP u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja malih i srednjih preduzeća na Tuzlanskom kantonu, njih 94,67% spada u kategoriju mikro i malih preduzeća, a 5,33% je preduzeća srednje veličine. Velikih preduzeća, koja, dakle, broje više od 250 zaposlenih radnika, na području Kantona ima 46 i čine 1.19% od ukupnog broja svih kategorija preduzeća. Ovih 3.811 privrednih subjekata zapošljavaju ukupno 41.788 osoba na području našeg kantona. Najveći broj preduzeća je u uslužnoj djelatnosti gdje posluje 1.324 preduzeća (34,74%), zatim trgovinska djelatnost sa 1.295 MSP (33,98%), a proizvodnom djelatnošću se bavi 1.192 preduzeća (31,28%). Istovremeno treba istaknuti da skoro polovina zaposlenih u malim i srednjim preduzećima na području TK radi u proizvodnom sektoru, preciznije 49,9% (20.841 zaposlenih). Kao i prethodnih godina u FBiH, najveće prihode od prodaje generišu MSP sa područja Kantona Sarajevo, zatim slijedi Tuzlanski kanton. Ako posmatramo prihode od prodaje roba i učinaka na stranom tržištu, možemo zaključiti da na području TK MSP iz oblasti prerađivačke industrije ostvaruju 50% od ukupno ostvarenog izvoza.

Ohrabruje činjenica da je broj obrta u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini zabilježio značajnije povećanje broja registrovanih obrta i iznosi 54.802 obrta što je za 1.614 obrta više u odnosu na 2021. godinu. Njih petina (20,5%) su registrirani na području Tuzlanskog kantona (11.237 obrta). Ipak ovaj broj ukazuje na pad broja registriranih obrta za 24 obrta ili 0,2% u odnosu na prethodnu godinu. Kao i ranije po brojnosti obrta na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini prednjači Tuzla (3.568 obrta), zatim Gradačac (1.327), Živinice (1.189), Gračanica (1.179) i Lukavac (1.096). Broj zaposlenih u obrtima prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini iznosi 11.565 što uključuje i vlasnike obrta.

Ako posmatramo podrške razvoju, odnosno poslovanju malih i srednjih preduzeća i obrta Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je tokom 2022. godine realizovalo ukupno 8 programa kojima je podržano 647 korisnika u ukupnom iznosu od 5.380.000 KM. Osim bespovratnih sredstava kao oblika finansijske podrške privredi u 2020. godini izdvojen je iznos od 2.100.000 KM za realizaciju programa Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK. U 2022. godini odobrena je subvencija za 246 korisnika i isplaćen iznos od 787.490,88 KM. Ukupno je u prethodne dvije godine isplaćeno 1.334.994,76 KM za 395 korisnika sa Tuzlanskog kantona kojima je odobrena subvencija. Ukupan iznos sredstava za podršku MSP sektoru i obrtu iz budžeta lokalnih zajednica TK u 2022. godini iznosio je 3.739.471,70 KM čime je zabilježeno povećanje od 12,9% izdvojenih sredstava u odnosu na 2021. godinu. Najveći iznos sredstava u 2022. godini izdvojio je Grad Lukavac, čak 33,4% od ukupnog iznosa izdvojenih sredstava po lokalnim zajednicama TK, a zatim slijede Gračanica, Živinice i Tuzla.

Istovremeno je, u toku 2022. godine Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je pružilo finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima i obrtima kroz realizaciju 9 projekata pri čemu je ukupno dodijeljeno 1.251.542,98 KM za 103 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona, što čini 19,4% od ukupno dodijeljenih sredstava.


studiod.ba

Najnovije vijesti