back to top

Aktuelne vijesti

Održana 15. redovna sjednica Vlade TK: Predložene mjere za poboljšanje stanja u oblasti obrazovanja –

Datum:

održana 15. redovna sjednica vlade tk: predložene mjere za poboljšanje stanja u oblasti obrazovanja –

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona. Informacija predlaže opće mjere, razvrstane u kratkoročne i dugoročne, razvrstane po resornim nadležnostima, a očekuje se da će prilikom njihove realizacije dolaziti i do raznih zaključaka u smislu potrebe za provođenjem i drugih mjera koje sada nisu mogle biti predložene. Također, Informacija predviđa i rokove za provođenje predloženih mjera. Radan grupa je stava da postoje prioritetne mjere koje je neophodno provesti do početka školske 2023/2024. godine, a radi se o mjerama uspostave fizičkog i tehničkog obezbjeđenja školskih objekata (video nadzor). S tim u vezi Ministarstvo obrazovanja i nauke treba što prije Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona predložiti izmjene postojećih zakona u smislu stvaranja pravnog osnova za realizaciju ovih mjera. Također, Ministarstvo obrazovanja i nauke je zaduženo da odmah poduzme radnje i aktivnosti u cilju realizacije mjere jačanja kontrole/nadzora ulaska i izlaska u objekte škole, stvaranjem pravnog osnova za uspostavljanje  fizičkog i tehničkog obezbjeđenja školskih objekata. Ovu mjeru je neophodno realizovati do početka školske 2023/2024. godine, a u tom smislu je i Vlada Tuzlanskog kantona poduzela određene radnje u cilju obezbjeđenja potrebnih finansijskih sredstava.

Evidentno je da su neke od mjera predložene istovremeno iz različitih resora, a što ukazuje da su to izuzetno važne mjere, jer su se kao takve nametnule svim sudionicima procesa. Jedna od takvih mjera je i formiranje interresornih stručnih/mobilnih timova na području općina/gradova koji bi radili na prevenciji vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije, a sastojali bi se od predstavnika obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, policije i slično. Predlaganje ovakve mjere od strane svih sudionika jasno podcrtava porast svijesti o potrebi međusektorskog djelovanja, odnosno da nije dovoljno da svaki resor djeluje unutar svojih nadležnosti, nego je potrebno da se konačno ostvari sinergija u djelovanju radu postizanja boljih efekata. Da bi se formirali ovakvi timovi neophodno je obezbijediti odgovarajući pravni osnov, a što može biti složeno pitanje jer se radi o različitim resorima sa različitim propisima. Pored toga, za nadzor nad radom ovakvih timova, kao i za pružanje adekvatne pomoći i podrške istim, potrebno je odrediti i tijelo koje će imati nadzornu i koordinirajuću ulogu. Imajući trenutno stanje u društvu, formiranju ovakvih timova je potrebno pristupiti što prije, a ova mjera treba da ima kontinuirani karakter, jer jedino na takav način može ostvariti svoju svrhu, navodi se u Informaciji.


studiod.ba

Najnovije vijesti