back to top

Aktuelne vijesti

Podrška Vlade TK informatizaciji zdravstvenog sistema | .

Datum:

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dajana Čolić potpisala je sporazum za provođenje postupka zajedničke nabavke računarske opreme sa direktorimaUKC-a Tuzla, Opće bolnice Gračanica te direktorima domova zdravlja. U projekat su uključeni i Zavod zdravstvenog osiguranja i Zavod za javno zdravstvo TK. Ovo je još jedan korak u nastavku procesa implementacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, a za ove je namjene izdvojeno 600 hiljada KM.

Potpisivanjem sporazuma započet je proces zajedničke nabavke računarske opreme za potrebe javnih zdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa. Kompletan proces javnih nabavki vodit će Zavod zdravstvenog osiguranja TK, a za njegovu implementaciju Vlada Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja TK osigurali su 600.000 KM.

  • Do tog iznosa smo došli na osnovu zahtjeva koji smo uputili prema javnim zdravstvenim ustanovama koje su njihove potrebe za tom opremom i na ovaj način polovina sredstava je obezbjeđena za javne zdravstvene ustanove. Nama je namjera bila, da bez obzira na vid osnivača, da li su to gradovi i općine na području TK mi smo obezbijedili ova sredstva – ističe Dajana Čolić, ministarica zdravstva TK.

Osim nabavke računarske opreme, potpisan je i Sporazum o nabavci medicinske opreme za Opću bolnice Gračanica i UKC-a Tuzla. Naime, Vlada FBiH u septembru prošle godine doznačila je 650 hiljada KM za ove javne zdravstvene ustanove.

  • Mi smo napravili plan. Ta će oprema biti utrošena za modernizovanje naše mikrobiologije, za modernizovanje biohemijskog labaratorija, dodatke u endoskopiji i urologiji – dodaje Jusuf Hodžić, direktor Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.

Iz Ministarstva zdravstva TK ističu da se sve aktivnosti kojima svjedočimo ovih dana, vode u cilju poboljšanja zdravstvenog sistema na TK.

Najnovije vijesti