back to top

Aktuelne vijesti

Počeli radovi na rekonstrukciji puta od džamije do škole u Vitinici (FOTO)

Datum:

Jučer su počeli radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Vitinica (Han) – Vitinica (škola), odnosno I – faza tog projekta koji se sastoji od zacjevljivanja kanala i izgradnje kolektora za odvodnju oborinskih voda koje veoma često prilikom jačih padavina oštećuju saobraćanicu i onemogućuju nesmetano odvijanje saobraćaja na ovoj relaciji.

Radi se o dionici puta od džamije do škole u Vitinici, ukupne dužine 550 metara.

Vrijednost I – faze rekonstrukcije ove dionice lokalnog puta iznosi 97.709,04 KM i finansiraće se sredstvima Fonda za povratak BiH a u cilju stvaranja infrastrukturnih uslova za održivi povratak stanovništva na ovom području.

Prema ranije potpisanom ugovoru Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će vršiti monitroring procesa dodjele ugovora izvođaču radova od strane Općine u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, uključujući izradu tenderske dokumentacije, raspisivanje javnog konkursa, odabir najpovoljnije ponude kao i procesa realizacije kompletnog Ugovora u skladu sa dinamičkim planom dom se Općina Sapna obavezala implementirati sve aktivnosti i razmjenjivati informacije sa potpisnicima Ugovora.

Radove izvodi građevinsko preduzeće „Izgradnja“ d.o.o. Teočak, a rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana.

rtvglasdrine.com

Najnovije vijesti