back to top

Tag: brendiranju

(Video)”Tuzla danas”: O brendiranju i odnosima sa javnostima u kulturi sa dr.sc. Damirom Šehanovićem | RTV7

Poznati  bosanskohercegovački novinar i komunikolog, Tuzlak, Damir Šehanović, odbranio je na prestižnom francuskom Univerzitetu  doktorsku tezu pod nazivom Filmski festivali na Balkanu kao platforma...

Obavezno pročitati