Tag: cesta

Završena rekonstrukcija dvije dionice regionalnih cesta –

Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona okončala je radove na rekonstrukciji dvije dionice regionalnih cesta. Ukupna vrijednost radova na ove dionice iznosi...

Odobrena prekategorizacija više lokalnih cesta u regionalne –

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o kategorizaciji lokalnih cesta na području Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona...

Obavezno pročitati