Tag: obavljanje

Utvrđen interes FBiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2023. |

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o utvrđivanju interesa Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i...

Obavezno pročitati